Hot News :

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ประจำปี ๒๕๖๔

วันจันทร์, 11 มกราคม 2564 21:32
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ประจำปี ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ