Hot News :

กิจกรรม การเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

วันจันทร์, 10 มกราคม 2565 09:33

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลตาเกา คณะผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมกับพนักงานเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยนายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกามอบนโยบายสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ พบปะ พูดคุย ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ณ ลานกีฬา เทศบาลตำบลตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ