Hot News :

กิจกรรม การเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

วันพฤหัสบดี, 11 พฤศจิกายน 2564 14:56

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลตาเกา ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยนายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกามอบนโยบายพบปะ พูดคุย ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ณ ลานกีฬา เทศบาลตำบลตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ