Hot News :

คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 09 กันยายน 2564 09:36

คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ