Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประกาศเทศบาลตำบลตาเกา บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลตาเกา บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

[ 01-11-2565 ] Hits:23

แผนการฉีดวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โครงการควบคุมและป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แผนการฉีดวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โครงการควบคุมและป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

[ 07-06-2565 ] Hits:161

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลตาเกา นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา พร้อมพนักงานข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

[ 03-06-2565 ] Hits:117

โครงการ เสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน ประจำปี 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนโฮม ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการ -08.00 น. ลงทะเบียนอบรม -08.30 น. พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนประจำปี 2565 -09.00 น. บรรยายเรื่อง "เสริมสร้างความปลอดภัย นายกเทศมนตรีตำบลตาเกามอบถังดับเพลิงให้กับชุมชน -11.00 น.บรรยายเรื่อง "เสริมสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติด -12.00 น...

[ 23-05-2565 ] Hits:122

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ