Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของเทศบาลตำบลตาเกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

[ 17-02-2566 ] Hits:178

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลตาเกา นำโดย นายสมยงค์ โมลานิล ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ...

[ 23-01-2566 ] Hits:248

ประกาศเทศบาลตำบลตาเกา บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลตาเกา บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

[ 01-11-2565 ] Hits:1028

มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy

เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลตาเกา ได้ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลตาเกา ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จำนวน 68 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยมี นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่องนโยบาย...

[ 10-10-2565 ] Hits:188

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ