Hot News :

ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พฤษภาคม 2563

วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563 12:58
เทศบาลตำบลตาเกา ตำบลตาเกา อำเภอนำ้ขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พฤษภาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เทศบาลตำบลตาเกา จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ