Hot News :

โครงการ เสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน ประจำปี 2565

วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565 16:08

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนโฮม ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการ -08.00 น. ลงทะเบียนอบรม -08.30 น. พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนประจำปี 2565 -09.00 น. บรรยายเรื่อง "เสริมสร้างความปลอดภัย นายกเทศมนตรีตำบลตาเกามอบถังดับเพลิงให้กับชุมชน -11.00 น.บรรยายเรื่อง "เสริมสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติด -12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง -13.00 น. บรรยายเรื่อง เสริมสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัยและฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น 15.00 น. พิธีปิด

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ