Hot News :

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันจันทร์, 23 มกราคม 2566 10:37
เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลตาเกา นำโดย นายสมยงค์ โมลานิล ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย 1.ท้องถิ่นอำเภอน้ำขุ่น 2.เกษตรอำเภอน้ำขุ่น 3.ครูจาก กศน.อำเภอน้ำขุ่น 4.ผู้อำนวยการ รพ.สต.น้ำขุ่น 5. ผู้นำชุมชน จากการประชุมร่วมได้ผลสรุป แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ตรงจุดตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตำบลตาเกาจะนำผลสรุปที่ได้จากการประชุมไปดำเนินการจัดทำเป็นแผนในการพัฒนาตำบลตาเกา ต่อไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ