Hot News :

มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy

วันจันทร์, 10 ตุลาคม 2565 11:38
เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลตาเกา ได้ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลตาเกา ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จำนวน 68 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยมี นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่องนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลตาเกา รับทราบแนวทาง Dos & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในเทศบาลตำบลตาเกา มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ