Hot News :

เทศบาลตำบลตาเกาจัดกิจกรรมรณรงค์การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง(ถังขยะอินทรีย์) ปีงบประมาณ 2564 บ้านซำเหนือ หมู่ที่ 12

วันพุธ, 01 กันยายน 2564 10:09

เทศบาลตำบลตาเกา ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามโครงรณรงค์การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง (ถังขยะอินทรีย์) ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้สามารถลดปริมาณขยะ ตัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะของประชาชนในชุมชน บ้านซำเหนือ หมู่ที่ 12

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ