Hot News :

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5 แสนบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์, 19 ธันวาคม 2565 14:07
เทศบาลตำบลตาเกา ตำบลตาเกา อำเภอนำ้ขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศเทศบาลตำบลตาเกา เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 100-16 แยกถนนทางหลวงหมายเลข 2214 บ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ 6 - บ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลตาเกาจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 5,510,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลตาเกา จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ