ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี