messager
 
เทศบาลตำบลตาเกา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลตาเกา
อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2567

สถิติ sitemap
วันนี้ 84
เดือนนี้2,427
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)24,717
ทั้งหมด 47,375

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview16
รับลงทะเบียน ผู้สูงอายุรายใหม่ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview26
แบบประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview39

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลตาเกา นำโดยนายชัยยา สมศรี ปลัดเทศบาลตำบลตาเกา พร้อมพนักงานเทศบาล เป็นประธานร่วมปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกีย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...[14 มิถุนายน 2567]
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข…สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[13 มิถุนายน 2567]
ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง(ถังขยะอินทรีย์) ประจำปี 2566[6 มิถุนายน 2567]
คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลและครู ร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา[3 มิถุนายน 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview47

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมยงค์ โมลานิล
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 061-027-6979
นายสมยงค์ โมลานิล
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 061-027-6979
สายด่วน
ระบบสารบรรณ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× เทศบาลตำบลตาเกา