messager
 
เทศบาลตำบลตาเกา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลตาเกา
อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2567

สถิติ sitemap
วันนี้ 7
เดือนนี้2,427
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)24,717
ทั้งหมด 47,375

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

camera_alt ภาพกิจกรรม
จัดงานสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[11 เมษายน 2567]
เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านตาเกา ม.1 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี [27 มีนาคม 2567]
วันที่ 27 มีนาคม 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลตาเกา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตาเกา[27 มีนาคม 2567]
นางใจทิพย์ ภาษีผล นายอำเภอน้ำขุ่น ตรวจเยี่ยมติดตามดำเนินงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ณ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี [26 มีนาคม 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมยงค์ โมลานิล
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 061-027-6979
นายสมยงค์ โมลานิล
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 061-027-6979
สายด่วน
ระบบสารบรรณ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลตาเกา